Aktualności

« powrót

XXVI Wyścig Kolarski „Po Ziemi Biłgorajskiej” 2 WRZEŚNIA 2018

WYNIKI www.pomiaryczasu.pl/event/wyscig_kolarski___po_ziemi_bilgorajskiej1/wyniki/

 FILM 1    www.youtube.com/watch

FILM 2    www.youtube.com/watch

FILM 3    www.youtube.com/watch

FILM 4    www.youtube.com/watch

ZDJĘCIA 1  osir.lbl.pl/galerie/2018/429

ZDJĘCIA 2 www.facebook.com/pg/Bi%C5%82gorajskie-Stowarzyszenie-Kolarzy-744107809026076/photos/

REGULAMIN 2018

XXVI Wyścig Kolarski „Po Ziemi Biłgorajskiej”

 

 

CELE

v  Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w województwie lubelskim.

v  Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

v  Promocja turystycznych walorów Puszczy Solskiej i Roztocza.

 

NAZWA IMPREZY

Wyścig Kolarski „Po Ziemi Biłgorajskiej”

 

ZAPISY LINK:      ZAPISY

 

http://www.pomiaryczasu.pl/event/wyscig_kolarski___po_ziemi_bilgorajskiej1/

 

ORGANIZATORZY

Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy

ul. Kochanowskiego 30

23-400 Biłgoraj

tel. 605220703, 502475548

www.bsk-bilgoraj.pl

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

ul. Targowa 15

23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 26 29

 

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA MARATONU

2 września 2018r. (niedziela)

 Biuro: OSiR w Biłgoraju, ul. Targowa 15

 

Trasa wyścigu 58 km dla WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH:

Biłgoraj (ul. Targowa – start honorowy, ul. Zamojska – LOTNY START OSTRY) – Hedwiżyn – Panasówka – Tereszpol Zaorenda – Tereszpol Kukiełki – Górecko Stare – Brzeziny – Aleksandrów – Smólsko – Biłgoraj (ul. Motorowa – META)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki:

Wypełni oświadczenie.

Dokona opłaty startowej.

Otrzyma przed startem od organizatora numer startowy.

Ukończyła 18 lat (uczestnicy niepełnoletni nie zrzeszeni w klubach kolarskich mogą startować po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych).

Ma obowiązek startu w zawodach w kasku sztywnym.

Nieużywanie w rowerze dodatkowego, pomocniczego napędu, np. elektrycznego

 

OPŁATY STARTOWE:

30 PLN – opłaty rejestracyjnej na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie www.pomiaryczasu.pl do dnia 29 sierpnia 2018r.

50 PLN – wpłata w formie gotówkowej w dniu imprezy (biuro wyścigu)

Nr. konta do wpłat 96 9614 0008 2005 0010 4577 0001


ZGŁOSZENIA I PROGRAM ZAWODÓW

 

Wyścig Kolarski „Po Ziemi Biłgorajskiej” 02.09.2018r.

 

ZAPISY LINK:  ZAPISY

http://www.pomiaryczasu.pl/event/wyscig_kolarski___po_ziemi_bilgorajskiej1/

 

2 września 2018 roku

godzina 9:00 – 10:15             zapisy w Biurze Zawodów

godzina 10:40 – 10:50           odprawa techniczna

godzina 10:50 – 11:00           Ustawienie uczestników na starcie (OSiR)

godzina 11:00                        Start honorowy (OSiR) – wszystkie grupy dojazd do startu ostrego 3km

                                               Start ostry lotny (ul. Zamojska) – wszystkie grupy

około godziny 12:30              Meta (Biłgoraj, ul. Motorowa)

godzina 13:15                        Zamknięcie trasy

godzina 14:00                        Dekoracja (stadion OSiR, ul. Targowa)

 

 

KATEGORIE WIEKOWE

 

Mężczyźni:

Kategoria M 1 od 15 do 17 lat (rok 2003-2001),

Kategoria M 2 -od 18 do 29 lat (rok ur. 2000-1989),

Kategoria M 3- od 30 do 39 lat (rok ur. 1979-1988),

Kategoria M 4- od 40 do 49 lat (rok ur. 1969-1978),

Kategoria M 5 - od 50 do 59 lat (rok ur. 1959-1968),

Kategoria M 6 – 60 lat i starsi (rok ur. 1958 i starsi)

 

Kobiety:  

K: Jedna kategoria wiekowa kobiet niezależnie od roku urodzenia.

* W przypadku małej liczby zgłoszeń w danej kategorii – organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup wiekowych.

 

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:

- prawo udziału w wyścigu (numer startowy, posiłek regeneracyjny po zawodach)

- elektroniczny pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej),

- zabezpieczenie medyczne

 

ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU

 

Wyścig szosowy.

Start wspólny.

Trasa oznakowana.

Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.

Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 13:15 nie zostanie sklasyfikowany.

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE

 

Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy zbliżają się do skrzyżowania. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, bezwzględnie obowiązuje ruch prawostronny. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

 

RUCH DROGOWY

Wyścig będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.

 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

 

Zwycięzca wyścigu będzie odrębnie dekorowany i nie zostanie uwzględniony w kategorii wiekowej.

Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych. Zwycięzcami wyścigu w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę.

Klasyfikacja dla zawodników z powiatu biłgorajskiego.

 

NAGRODY

W każdej kategorii wiekowej, zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych od sponsorów środków.

 

KARY

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

Upomnienie uczestnika,

Dyskwalifikacja uczestnika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika zawodów z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów)

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.

W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu, lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.

Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ).

Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

 

ORGANIZATORZY

 

Tytuł Zobacz/pobierz
REGULAMIN Zobacz/pobierz (175 kB)

« powrót

Sponsorzy
Wspierają nas