Aktualności

« powrót

II Memoriał Trenera Kazimierza Kowalczyka w Zamościu 31.08.2019r.

Kryterium Uliczne II Memoriał Kazimierza Kowalczyka
ZAMOŚĆ
31 sierpnia 2019
CELE
 Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w województwie lubelskim.
 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 Promocja miasta Zamość
ORGANIZATOR
KS Agros Zamość ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość, tel. 84 638 66 79
Miasto Zamość
Dyrektor Wyścigu: Konrad Firek tel. 792 741 460
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA KRYTERIUM
31 sierpnia 2019r. (sobota)
Biuro zawodów: Zamość ul. Królowej Jadwigi 8 w godzinach: 08.00-17.00
TRASA WYŚCIGU dla wszystkich kategorii
Kryterium odbędzie się przy ruchu całkowicie zamkniętym ulicami Zamościa: Królowej Jadwigi -Dzieci Zamojszczyzny - Śląska - Kopernika - Królowej Jadwigi. Długość pętli: 2100 m; ilość okrążeni:14 - dla wszystkich kategorii
WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki:
Wypełni oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na start na własną odpowiedzialność,
Dokona opłaty startowej,
Otrzyma przed startem od organizatora numer startowy,
Obowiązek startu na rowerze szosowym,
Obowiązek startu w zawodach w kasku sztywnym,
Zabronione używanie pomocniczego napędu elektrycznego,
Zabronione używanie przystawek czasowych do kierownicy,
ZGŁOSZENIA I PROGRAM ZAWODÓW
Zapisy w biurze zawodów w dniu wyścigu do godziny 17.00 lub przez dokonanie opłaty do dnia 27.08.2019 roku (data wpływu na konto) na konto organizatora: KS „AGROS” ZAMOŚĆ;
nr konta:
23 1240 2005 1111 0000 1764 8088
tytułem: „Kryterium amatorów oraz imię i nazwisko startującego"
godzina 08:00 – 14:00 zapisy w Biurze Zawodów
godzina 14:00 – 18.00 wyścigi młodzieżowe
godzina 18:15 start wspólny wszystkich kategorii
godzina 19:30 zamknięcie trasy
godzina 19:30 dekoracje kategorii amatorów
Godzina startu wyścigu masters, amator może ulec zmianie o czym organizator powiadomi o godzinie 17:00 w miejscu startu/mety. Start nastąpi nie wcześniej niż 30 min. po ogłoszeniu jego zmiany. Jest to spowodowane wyścigami grup młodzieżowych we wcześniejszych godzinach.
OPŁATY STARTOWE:
- w kat. młodzik, junior młodszy i junior – zgodnie z regulaminem PZKol
- w kat. amatorów/masters
30 PLN – wpłata na konto w terminie do 27.08.2019r.
50 PLN - w formie gotówkowej w dniu zawodów (biuro wyścigu),
KATEGORIE WIEKOWE
Mężczyźni: amatorzy/masters
Kategoria OPEN
Kategoria M 2 -od 19 do 29 lat (rok ur. 2000-1990),
Kategoria M 3- od 30 do 39 lat (rok ur. 1980-1989),
Kategoria M 4- od 40 do 49 lat (rok ur. 1970-1979),
Kategoria M 5 - od 50 do 59 lat (rok ur. 1960-1969),
Kategoria M 6 – 60 lat i starsi (rok ur. 1959 i starsi)
Kobiety:
Kategoria OPEN (19 i starsze)
* W przypadku małej liczby zgłoszeń w danej kategorii – organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup wiekowych w jedną kategorię.
ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU
Open Mężczyźni
Premiowane co 3 okrążenie:
1 miejsce 5 pkt.
2 miejsce 3 pkt.
3 miejsce 2 pkt.
plus finiszowe punktowane podwójnie
Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Klasyfikacja indywidualna zostanie ustalona na podstawie ilości zdobytych punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje kolejność na ostatnim okrążeniu (kresce). Zawodnicy zdublowani kończą kryterium z zaznaczeniem „okrążenie -1”.
.
NAGRODY
W kategorii Open mężczyzn i kobiet oraz każdej kategorii wiekowej, zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody w zależności od środków pozyskanych od sponsorów.
ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE
Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy zbliżają się do skrzyżowania. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
RUCH DROGOWY
Wyścig będzie się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
KARY
Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
Upomnienie uczestnika,
Dyskwalifikacja uczestnika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika zawodów z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu, lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ).
Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
ORGANIZATOR

Tytuł Zobacz/pobierz
Regulamin wyścigu Zobacz/pobierz (558 kB)
REGULAMIN MASTERS AMATOR 2019 Zobacz/pobierz (174 kB)

« powrót

Sponsorzy
Pszczelarz Kozacki - Pasieka BGŻ Model Opakowania Sp. z o.o. Urząd Miasta Biłgoraj Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz Serwis Rowerowy Stiwen Ewelian Sport - Sklep, Serwis net partners Sp. z o.o.
Wspieramy
Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom